خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب فرازمینی

اولین شواهد از حیات فرازمینی
۳۱ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا ایرج شبستری
خوب
chekida | چکیدا شاهین عباسی
جالب بود
chekida | چکیدا افشین افشار
فن بیان عالی🙏🙏
خلاصه کتاب فرازمینی
خلاصه کتاب
فرازمینی
اولین شواهد از حیات فرازمینی آوی لوب
۳۱ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا ایرج شبستری
خوب
chekida | چکیدا شاهین عباسی
جالب بود
chekida | چکیدا افشین افشار
فن بیان عالی🙏🙏
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم