خلاصه کتاب اقتصاد ورشکسته

کشورهای موفق، چطوری به جایگاه فعلی رسیدن؟
۲۷ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا محمدصادق رمضانی
کتاب روایتی مغالطه گر از حقیقت دارد. کتاب مثال‌های موردی را دستمایه قرار داده و با گزاره های احساسی و بدون پایه و اساس علمی نگاه مورد پسند خودش را ترویج می‌کند. نویسنده کتاب به دنبال اقتصاد وابسته و استعمار است و بررسی تک بعدی دارد
chekida | چکیدا مریم کلاتی
بنظرم به صورت کلی کتاب خوبی بود و نکات جالبی گفت اما نبود استدلالات کافی از نقاط ضعف کتاب به شمار میره
chekida | چکیدا alice saki
کتاب جالب بود فقط حین خوانش اسم نویسنده گفته بشه بهتره که تو ذهن بمونه
خلاصه کتاب اقتصاد ورشکسته / خلاصه کتاب اقتصاد کاذب از آلن بیتی در وبسایت چکیدا
خلاصه کتاب
اقتصاد ورشکسته
کشورهای موفق، چطوری به جایگاه فعلی رسیدن؟ آلن بیتی
۲۷ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا محمدصادق رمضانی
کتاب روایتی مغالطه گر از حقیقت دارد. کتاب مثال‌های موردی را دستمایه قرار داده و با گزاره های احساسی و بدون پایه و اساس علمی نگاه مورد پسند خودش را ترویج می‌کند. نویسنده کتاب به دنبال اقتصاد وابسته و استعمار است و بررسی تک بعدی دارد
chekida | چکیدا مریم کلاتی
بنظرم به صورت کلی کتاب خوبی بود و نکات جالبی گفت اما نبود استدلالات کافی از نقاط ضعف کتاب به شمار میره
chekida | چکیدا alice saki
کتاب جالب بود فقط حین خوانش اسم نویسنده گفته بشه بهتره که تو ذهن بمونه
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم