خلاصه کتاب چرایی خود را پیدا کنید

راهنمای عملی برای کشف هدف و معنا
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا زهرا مطیعی
عالی بود من چرایی خودمو سالهاست پیدا کردم من ۳۴ساله با عشق و علاقه ی وافر پرستارم واحساس می کنم رسالتم در یاری رساندن به سلامت مردمه الانم در یک مرکز ngoهستم با بیماران خاص بعداز بازنشستگی
chekida | چکیدا مسعود زنگنه
توصیه های کتاب بسیار کارگشاست بنظرم مشکل اساسی جامعه ما رو مطرح می کنه که محدودیت های جوامع عقب فتاده مانع رسیدن به احساس رضایت از خود و شغل و زندگی مان شده
chekida | چکیدا معصومه حسن زاده
من اولین کتابی بود که گوش دادم ،اولا که دیدم کتاب صوتی چقدر برام مفیدتره ،تمرکز بیشتری دارم. من چون به فکر شروع کار هستم مطالب ارزنده رو شنیدم🙏
خلاصه کتاب چرایی خود را پیدا کنید
خلاصه کتاب
چرایی خود را پیدا کنید
راهنمای عملی برای کشف هدف و معنا سایمون سینک
۳۲ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا زهرا مطیعی
عالی بود من چرایی خودمو سالهاست پیدا کردم من ۳۴ساله با عشق و علاقه ی وافر پرستارم واحساس می کنم رسالتم در یاری رساندن به سلامت مردمه الانم در یک مرکز ngoهستم با بیماران خاص بعداز بازنشستگی
chekida | چکیدا مسعود زنگنه
توصیه های کتاب بسیار کارگشاست بنظرم مشکل اساسی جامعه ما رو مطرح می کنه که محدودیت های جوامع عقب فتاده مانع رسیدن به احساس رضایت از خود و شغل و زندگی مان شده
chekida | چکیدا معصومه حسن زاده
من اولین کتابی بود که گوش دادم ،اولا که دیدم کتاب صوتی چقدر برام مفیدتره ،تمرکز بیشتری دارم. من چون به فکر شروع کار هستم مطالب ارزنده رو شنیدم🙏
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم