خلاصه کتاب یافتن جوهر درون

چطور استعداد و اشتیاق ذاتی‌مون رو کشف کنیم؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا یاسر صابر
بز نظیرفقط یه ایراد کچلو داره که خداصه اش یکخورده کمه بیشتر بشه حرف نداره شنوده بیشتر به درک کتاب وموضوع درک پیدا میکنه و اشتیاقش به شنیدن ودرک بیشتر میشه این نظری شخصی منه ممنون از برنامه خوبتون وهمینجوربهترزن صداگذاری وگویندگی خوبتون تشکر
chekida | چکیدا رضا اسکندری
جالب بود و به نظرم اون نکته اصلی کتاب که دادن فرصت تجربه های جدید به خودمون بود کامل گفته شد، اینم که گوینده به زبان خودمونی کتاب رو تعریف میکنه مثل این حسه که دوستت داره خلاصه کتاب رو میگه برات که باعث فهم بهتر میشه. ممنون از تیم چکیدا 🌹
chekida | چکیدا مهدی تیموری
عالی بود، اما کمی سطحی بینی در نوشتن کتاب دیده میشه، جا داشت کمی عمیق تر مفاهیم را دنبال می کرد.
خلاصه کتاب یافتن جوهر درون از کن رابینسون در چکیدا
خلاصه کتاب
یافتن جوهر درون
چطور استعداد و اشتیاق ذاتی‌مون رو کشف کنیم؟ کن رابینسون
۲۹ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا یاسر صابر
بز نظیرفقط یه ایراد کچلو داره که خداصه اش یکخورده کمه بیشتر بشه حرف نداره شنوده بیشتر به درک کتاب وموضوع درک پیدا میکنه و اشتیاقش به شنیدن ودرک بیشتر میشه این نظری شخصی منه ممنون از برنامه خوبتون وهمینجوربهترزن صداگذاری وگویندگی خوبتون تشکر
chekida | چکیدا رضا اسکندری
جالب بود و به نظرم اون نکته اصلی کتاب که دادن فرصت تجربه های جدید به خودمون بود کامل گفته شد، اینم که گوینده به زبان خودمونی کتاب رو تعریف میکنه مثل این حسه که دوستت داره خلاصه کتاب رو میگه برات که باعث فهم بهتر میشه. ممنون از تیم چکیدا 🌹
chekida | چکیدا مهدی تیموری
عالی بود، اما کمی سطحی بینی در نوشتن کتاب دیده میشه، جا داشت کمی عمیق تر مفاهیم را دنبال می کرد.
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم