خلاصه کتاب چگونه در بیست ساعت هرچیزی را یاد بگیرید

چطور هرچیزی رو سریع‌تر یاد بگیریم؟
۲۰ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا یاس ازادی
عالی
chekida | چکیدا مانی رضایی
عالی بود
chekida | چکیدا جعفر کریمی
عالی
خلاصه کتاب چگونه در بیست ساعت هرچیزی را یاد بگیرید
خلاصه کتاب
چگونه در بیست ساعت هرچیزی را یاد بگیرید
چطور هرچیزی رو سریع‌تر یاد بگیریم؟ جاش کافمن
۲۰ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا یاس ازادی
عالی
chekida | چکیدا مانی رضایی
عالی بود
chekida | چکیدا جعفر کریمی
عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم