خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب جریان

زندگی بهینه از دید روانشناسی
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب جریان از دنیل پینک در چکیدا / ترجمه کتاب flow
خلاصه کتاب جریان از دنیل پینک در چکیدا / ترجمه کتاب flow
خلاصه کتاب
جریان
زندگی بهینه از دید روانشناسی دنیل اچ پینک
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم