خلاصه کتاب فریفته تصادف

نقش پنهانِ شانس در زندگی و بازارهای مالی
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا بهروز غضنفری پور
کتاب فریب‌خورده تصادف اثر نسیم نیکلاس طالب در خصوص نقش پنهان شانس در زندگی و بازاره.نویسنده یک متخصص جدی مفهموم عدم قطعیت هستش . در این کتاب با دیدگاه جالبی توجهی بر می‌خورید.
خلاصه کتاب فریفته تصادف / فریب خورده تصادف
خلاصه کتاب فریفته تصادف / فریب خورده تصادف
خلاصه کتاب
فریفته تصادف
نقش پنهانِ شانس در زندگی و بازارهای مالی نسیم نیکولاس طالب
۱۵ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا بهروز غضنفری پور
کتاب فریب‌خورده تصادف اثر نسیم نیکلاس طالب در خصوص نقش پنهان شانس در زندگی و بازاره.نویسنده یک متخصص جدی مفهموم عدم قطعیت هستش . در این کتاب با دیدگاه جالبی توجهی بر می‌خورید.
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم