خلاصه کتاب 48 قانون قدرت

حقیقتی شوکه‌کننده برای رسیدن به خواسته‌ها
۲۸ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۲.۹
chekida | چکیدا Abedin Ansari
حتما بخونید
chekida | چکیدا الهه احمدنژاد
کتاب جالبی بود ممنونم
chekida | چکیدا قاسم خالقی
خوبه
خلاصه کتاب 48 قانون قدرت از رابرت گرین در چکیدا
خلاصه کتاب
48 قانون قدرت
حقیقتی شوکه‌کننده برای رسیدن به خواسته‌ها رابرت گرین
۲۸ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۲.۹
chekida | چکیدا Abedin Ansari
حتما بخونید
chekida | چکیدا الهه احمدنژاد
کتاب جالبی بود ممنونم
chekida | چکیدا قاسم خالقی
خوبه
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم