خلاصه کتاب پنج عنصر تفکر موثر

پنج راه برای اتخاذ تصمیمات بهتر
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا مهدی اطاعتی
حتما بعد از این کتاب، شش کلاه تفکر رو بخونید که دانش عمیق تری در مورد خوب فکر کردن و البته موثر فکر کردن یه دست بیارید
chekida | چکیدا ام البنین فولادی
تشکراز زحماتتون وچه کا خوبی کردید ک خلاصه کتابها رو بصورت صوتی هم دراختیارمون قراردادید،، باارزوی موفقیت
chekida | چکیدا هاشم خدابخش
محتوی اصلا کاربردی نبود...
خلاصه کتاب پنج عنصر تفکر موثر
خلاصه کتاب
پنج عنصر تفکر موثر
پنج راه برای اتخاذ تصمیمات بهتر ادوارد برگر , مایکل استاربرد
۳۱ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا مهدی اطاعتی
حتما بعد از این کتاب، شش کلاه تفکر رو بخونید که دانش عمیق تری در مورد خوب فکر کردن و البته موثر فکر کردن یه دست بیارید
chekida | چکیدا ام البنین فولادی
تشکراز زحماتتون وچه کا خوبی کردید ک خلاصه کتابها رو بصورت صوتی هم دراختیارمون قراردادید،، باارزوی موفقیت
chekida | چکیدا هاشم خدابخش
محتوی اصلا کاربردی نبود...
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم