خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب به انجام رساندن کارها

چطور بدون استرس بهره‌وری داشته باشیم؟
۲۰ دقیقه
۱۵ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا مانی رضایی
خیلی خوب بود
chekida | چکیدا مانی رضایی
خیلی عالی و عملی بود
خلاصه کتاب به انجام رساندن کارها / ترجمه کتاب getting things done
خلاصه کتاب به انجام رساندن کارها / ترجمه کتاب getting things done
خلاصه کتاب
به انجام رساندن کارها
چطور بدون استرس بهره‌وری داشته باشیم؟ دیوید آلن
۲۰ دقیقه
۱۵ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا مانی رضایی
خیلی خوب بود
chekida | چکیدا مانی رضایی
خیلی عالی و عملی بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم