خلاصه کتاب به انجام رساندن کارها

چطور بدون استرس بهره‌وری داشته باشیم؟
۲۰ دقیقه
۱۵ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا علی پوررحیم
حرف نداره. خود کتاب رو نخوندم ولی خلاصه بسیار عالیه وقتشه یک کتاب توسعه فردی با راهکار های منطقی و واقعی بخونید
chekida | چکیدا مانی رضایی
خیلی عالی و عملی بود
chekida | چکیدا مانی رضایی
خیلی خوب بود
خلاصه کتاب به انجام رساندن کارها / ترجمه کتاب getting things done
خلاصه کتاب به انجام رساندن کارها / ترجمه کتاب getting things done
خلاصه کتاب
به انجام رساندن کارها
چطور بدون استرس بهره‌وری داشته باشیم؟ دیوید آلن
۲۰ دقیقه
۱۵ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا علی پوررحیم
حرف نداره. خود کتاب رو نخوندم ولی خلاصه بسیار عالیه وقتشه یک کتاب توسعه فردی با راهکار های منطقی و واقعی بخونید
chekida | چکیدا مانی رضایی
خیلی عالی و عملی بود
chekida | چکیدا مانی رضایی
خیلی خوب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم