خلاصه کتاب موهبت کامل نبودن

کامل نبودن دیگه نقص نیست
۳۱ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا محمد حسین امامی راد
عالی.
chekida | چکیدا یونس قربانی
واقعاً این کتاب حالم رو خوب کرد. من همیشه کمال گرا بودم و نمی‌تونستم کارهارو به اتمام برسونم چون همش نیازمند کاملتر شدن بود. همیشه از این بابت ناراحت بودم که این کتاب خیلی کمکم کرد و حالم الان خیلی خوبه 🌹 چون فهمیدم مشکل کجاست
chekida | چکیدا محبوبه اسدی
دیر متوجه شدم کامل گوش نکردم متاسفانه🥺
خلاصه کتاب موهبت کامل نبودن در چکیدا
خلاصه کتاب
موهبت کامل نبودن
کامل نبودن دیگه نقص نیست برنه براون
۳۱ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا محمد حسین امامی راد
عالی.
chekida | چکیدا یونس قربانی
واقعاً این کتاب حالم رو خوب کرد. من همیشه کمال گرا بودم و نمی‌تونستم کارهارو به اتمام برسونم چون همش نیازمند کاملتر شدن بود. همیشه از این بابت ناراحت بودم که این کتاب خیلی کمکم کرد و حالم الان خیلی خوبه 🌹 چون فهمیدم مشکل کجاست
chekida | چکیدا محبوبه اسدی
دیر متوجه شدم کامل گوش نکردم متاسفانه🥺
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم