خلاصه کتاب خودت باش دختر

پنجره‌ای رو به دنیای ساده‌تر برای خانوم‌ها
۲۴ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا محدثه باقری
خوب بود و جالب ولی خیلی دیگه خلاصه بود بنظرم من فکر کردم با گوش کردم به صوت دیگه نیازی نیست کتاب رو بخونیم ولی درواقع شما دارید مقدمه ای از اوم رو میگید
chekida | چکیدا علیرضا ابوئی مهریزی
صدا و طرز بیان گوینده عالی بود، ولی موضوع کتاب متوسط بود
chekida | چکیدا منیژه اسدی
خوب بود ولی خیلی استثنایی نبود
خلاصه کتاب خودت باش دختر / کتاب های ریچل هالیس
خلاصه کتاب
خودت باش دختر
پنجره‌ای رو به دنیای ساده‌تر برای خانوم‌ها ریچل هالیس
۲۴ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا محدثه باقری
خوب بود و جالب ولی خیلی دیگه خلاصه بود بنظرم من فکر کردم با گوش کردم به صوت دیگه نیازی نیست کتاب رو بخونیم ولی درواقع شما دارید مقدمه ای از اوم رو میگید
chekida | چکیدا علیرضا ابوئی مهریزی
صدا و طرز بیان گوینده عالی بود، ولی موضوع کتاب متوسط بود
chekida | چکیدا منیژه اسدی
خوب بود ولی خیلی استثنایی نبود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم