خلاصه کتاب خودت باش دختر

پنجره‌ای رو به دنیای ساده‌تر برای خانوم‌ها
۲۴ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا ث م ن م ش ا ی
عالی بود
chekida | چکیدا رضا فرخیان
خوبه
chekida | چکیدا سمیرا رضایی
خوب بود
خلاصه کتاب خودت باش دختر / کتاب های ریچل هالیس
خلاصه کتاب
خودت باش دختر
پنجره‌ای رو به دنیای ساده‌تر برای خانوم‌ها ریچل هالیس
۲۴ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا ث م ن م ش ا ی
عالی بود
chekida | چکیدا رضا فرخیان
خوبه
chekida | چکیدا سمیرا رضایی
خوب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم