خلاصه کتاب درس های زندگی از هانیبال

راز سعادت با الهام از زندگی یک فرمانده‌ی دوران باستان
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا ملیکا کمالی دهقان
عالی بود
chekida | چکیدا مبین رنگرزیان
کتاب خوبی بود شنیدنش می‌تونه مفید باشه اگه ازش استفاده بشه عالی
chekida | چکیدا محسن سیمین فر
از هدف دور نشو
خلاصه کتاب درس های زندگی و رهبری از هانیبال کارتاژی
خلاصه کتاب
درس های زندگی از هانیبال
راز سعادت با الهام از زندگی یک فرمانده‌ی دوران باستان اندرس کلوث
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا ملیکا کمالی دهقان
عالی بود
chekida | چکیدا مبین رنگرزیان
کتاب خوبی بود شنیدنش می‌تونه مفید باشه اگه ازش استفاده بشه عالی
chekida | چکیدا محسن سیمین فر
از هدف دور نشو
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم