خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب فرضیه خوشبختی

استفاده از خرد باستان در دنیای مدرن
۳۳ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۰
chekida | چکیدا ملیکا کمالی دهقان
خوب بود
chekida | چکیدا amirmahdi ashiyan
خوب نبود زیاد ،چی گفت اصلا
خلاصه کتاب فرضیه خوشبختی
خلاصه کتاب
فرضیه خوشبختی
استفاده از خرد باستان در دنیای مدرن جاناتان هایت
۳۳ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۰
chekida | چکیدا ملیکا کمالی دهقان
خوب بود
chekida | چکیدا amirmahdi ashiyan
خوب نبود زیاد ،چی گفت اصلا
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم