خلاصه کتاب ذهن پنهان

ذهن ناخودآگاه بیشتر از چیزی که فکر می‌کنی، تو رو کنترل می‌کنه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۰
chekida | چکیدا حمیده خلیلی
داشتن اشتراک یک امر لازم است؟ آیا من بدون خرید اشتراک نمیتونم خلاصه کتاب رو بخونم؟
خلاصه کتاب ذهن پنهان از شانکار ودانتام در چکیدا
خلاصه کتاب ذهن پنهان از شانکار ودانتام در چکیدا
خلاصه کتاب
ذهن پنهان
ذهن ناخودآگاه بیشتر از چیزی که فکر می‌کنی، تو رو کنترل می‌کنه شانکار ودانتام
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۰
chekida | چکیدا حمیده خلیلی
داشتن اشتراک یک امر لازم است؟ آیا من بدون خرید اشتراک نمیتونم خلاصه کتاب رو بخونم؟
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم