خلاصه کتاب هیروشیما

داستان ۶ بازمانده انفجار اتمی هیروشیما
۱۴ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا سید محمد باقرآبادی
وقتی یه فاجعه رخ میده زنده بودن هم خوش شانسی و هم بد شانسی
chekida | چکیدا Mohammad RST
تاثیر گذار بود
خلاصه کتاب هیروشیما
خلاصه کتاب هیروشیما
خلاصه کتاب
هیروشیما
داستان ۶ بازمانده انفجار اتمی هیروشیما جان هرسی
۱۴ دقیقه
۹ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا سید محمد باقرآبادی
وقتی یه فاجعه رخ میده زنده بودن هم خوش شانسی و هم بد شانسی
chekida | چکیدا Mohammad RST
تاثیر گذار بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم