خلاصه کتاب هیروشیما

داستان ۶ بازمانده انفجار اتمی هیروشیما
۱۴ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۴
chekida | چکیدا عماد متقی مقدم
خیلی عالی بود، خوندن این کتاب باعث شد چند ساعتی داخل اینترنت درباره جنگ ژاپن و آمریکا مطالعه کنم و اطلاعاتمو بیشتر کنم. درسته ژاپن به پیشروی در جنگ دیوانه وار فکر می کرد،اما آمریکا این کار خلاف بشریت و نباید انجام میدادتا باعث کشتارمردم شود
chekida | چکیدا reza daryaie
چرت و پرت و غمگین، قلم نویسنده یه جوریه آدم حس می‌کنه خیلی عادی داره روزنامه میخونه، انگار نه انگار داره یکی از بزرگترین فاجعه‌های انسانی رو مطالعه می‌کنه
chekida | چکیدا سید محمد باقرآبادی
وقتی یه فاجعه رخ میده زنده بودن هم خوش شانسی و هم بد شانسی
خلاصه کتاب هیروشیما
خلاصه کتاب هیروشیما
خلاصه کتاب
هیروشیما
داستان ۶ بازمانده انفجار اتمی هیروشیما جان هرسی
۱۴ دقیقه
۹ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۴
chekida | چکیدا عماد متقی مقدم
خیلی عالی بود، خوندن این کتاب باعث شد چند ساعتی داخل اینترنت درباره جنگ ژاپن و آمریکا مطالعه کنم و اطلاعاتمو بیشتر کنم. درسته ژاپن به پیشروی در جنگ دیوانه وار فکر می کرد،اما آمریکا این کار خلاف بشریت و نباید انجام میدادتا باعث کشتارمردم شود
chekida | چکیدا reza daryaie
چرت و پرت و غمگین، قلم نویسنده یه جوریه آدم حس می‌کنه خیلی عادی داره روزنامه میخونه، انگار نه انگار داره یکی از بزرگترین فاجعه‌های انسانی رو مطالعه می‌کنه
chekida | چکیدا سید محمد باقرآبادی
وقتی یه فاجعه رخ میده زنده بودن هم خوش شانسی و هم بد شانسی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم