خلاصه کتاب افراد موفق چگونه می اندیشند

تفکرت رو تغییر بده تا زندگیت تغییر کنه!
۱۴ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا فاطمه کیخا
اشتباهات زندگیمو فهمیدم و یادگرفتم برای آینده چکار کنم تا تجربه های تلخم دوباره یا چندباره تکرار نشه
chekida | چکیدا فرهاد مهرپور درودخانی
نکات خوبی در خودش داشت
chekida | چکیدا Zahra esmail zade
محتوای خوبی داره
خلاصه کتاب افراد موفق چگونه می اندیشند در چکیدا
خلاصه کتاب افراد موفق چگونه می اندیشند در چکیدا
خلاصه کتاب
افراد موفق چگونه می اندیشند
تفکرت رو تغییر بده تا زندگیت تغییر کنه! جان مکسول
۱۴ دقیقه
۹ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا فاطمه کیخا
اشتباهات زندگیمو فهمیدم و یادگرفتم برای آینده چکار کنم تا تجربه های تلخم دوباره یا چندباره تکرار نشه
chekida | چکیدا فرهاد مهرپور درودخانی
نکات خوبی در خودش داشت
chekida | چکیدا Zahra esmail zade
محتوای خوبی داره
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم