خلاصه کتاب چگونه با هر کسی صحبت کنیم

مهارت حرف زدن از نون شب هم واجب‌تره!
۱۷ دقیقه
۱۳ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا ali safarzadeh
عالی مرسی چکیدا
chekida | چکیدا فاطمه ترابی
این کتاب واقعا کتاب خوبیه 👌🏻
chekida | چکیدا مهران خراسانی
عالی
خلاصه کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم
خلاصه کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم
خلاصه کتاب
چگونه با هر کسی صحبت کنیم
مهارت حرف زدن از نون شب هم واجب‌تره! لیل لوندز
۱۷ دقیقه
۱۳ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا ali safarzadeh
عالی مرسی چکیدا
chekida | چکیدا فاطمه ترابی
این کتاب واقعا کتاب خوبیه 👌🏻
chekida | چکیدا مهران خراسانی
عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم