خلاصه کتاب چگونه با هر کسی صحبت کنیم

مهارت حرف زدن از نون شب هم واجب‌تره!
۱۷ دقیقه
۱۳ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا فاطمه ترابی
این کتاب واقعا کتاب خوبیه 👌🏻
chekida | چکیدا یاس
بسیار مفید و کاربردی
chekida | چکیدا ali safarzadeh
عالی مرسی چکیدا
خلاصه کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم
خلاصه کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم
خلاصه کتاب
چگونه با هر کسی صحبت کنیم
مهارت حرف زدن از نون شب هم واجب‌تره! لیل لوندز
۱۷ دقیقه
۱۳ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا فاطمه ترابی
این کتاب واقعا کتاب خوبیه 👌🏻
chekida | چکیدا یاس
بسیار مفید و کاربردی
chekida | چکیدا ali safarzadeh
عالی مرسی چکیدا
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم