خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب چگونه با هر کسی صحبت کنیم

مهارت حرف زدن از نون شب هم واجب‌تره!
۱۷ دقیقه
۱۳ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا سید محمد امین قریشی
بسیار عالی.
chekida | چکیدا Majid Khazaei
خوب
chekida | چکیدا مهران خراسانی
عالی
خلاصه کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم
خلاصه کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم
خلاصه کتاب
چگونه با هر کسی صحبت کنیم
مهارت حرف زدن از نون شب هم واجب‌تره! لیل لوندز
۱۷ دقیقه
۱۳ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا سید محمد امین قریشی
بسیار عالی.
chekida | چکیدا Majid Khazaei
خوب
chekida | چکیدا مهران خراسانی
عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم