خلاصه کتاب آدمی یک تاریخ نویدبخش

چرا باید به آینده و بشر امیدوار باشیم؟
۴۴ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا سيدرضا موسوی
خیلی کتاب خوبیه فیض بردم❤
chekida | چکیدا فرشته جهانگیر
عالی
chekida | چکیدا محمد باقر اکبرزاده
عالی
خلاصه کتاب آدمی یک تاریخ نویدبخش
خلاصه کتاب
آدمی یک تاریخ نویدبخش
چرا باید به آینده و بشر امیدوار باشیم؟ روتگر برگمن
۴۴ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا سيدرضا موسوی
خیلی کتاب خوبیه فیض بردم❤
chekida | چکیدا فرشته جهانگیر
عالی
chekida | چکیدا محمد باقر اکبرزاده
عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم