خلاصه کتاب کارخانه ایده

آزمایشگاه‌های بل و عصر طلایی نوآوری آمریکایی
۲۹ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۵
chekida | چکیدا محمد حسین تیموری
عالیه
chekida | چکیدا Mka Zanio
البته تا جایی که من میتونم آزمایشگاه بل دست نوکیا است
خلاصه کتاب کارخانه ایده / ترجمه کتاب idea factory / آزمایشگاه های بل
خلاصه کتاب
کارخانه ایده
آزمایشگاه‌های بل و عصر طلایی نوآوری آمریکایی جان گرتنر
۲۹ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۵
chekida | چکیدا محمد حسین تیموری
عالیه
chekida | چکیدا Mka Zanio
البته تا جایی که من میتونم آزمایشگاه بل دست نوکیا است
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم