خلاصه کتاب کارخانه ایده

آزمایشگاه‌های بل و عصر طلایی نوآوری آمریکایی
۲۹ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا هادی پورمهدی سیاهکل محله
نمیدونم چرا گوش دادن کتاب اونقدرجذاب نیست شایدبخاطرخلاصه کردنشه واین کتاب یه جوربرام گنگ بودواحساس میکردم خیلی تخصصی بودشایدمن اینجوری فکرمیکنم برای بقیه اینجوری نباشه موفق باشید
chekida | چکیدا Mka Zanio
البته تا جایی که من میتونم آزمایشگاه بل دست نوکیا است
chekida | چکیدا چیمن مرادی
عالی بود ممنون هم خیلی جم وجور وهم با صدای رسا
خلاصه کتاب کارخانه ایده / ترجمه کتاب idea factory / آزمایشگاه های بل
خلاصه کتاب
کارخانه ایده
آزمایشگاه‌های بل و عصر طلایی نوآوری آمریکایی جان گرتنر
۲۹ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا هادی پورمهدی سیاهکل محله
نمیدونم چرا گوش دادن کتاب اونقدرجذاب نیست شایدبخاطرخلاصه کردنشه واین کتاب یه جوربرام گنگ بودواحساس میکردم خیلی تخصصی بودشایدمن اینجوری فکرمیکنم برای بقیه اینجوری نباشه موفق باشید
chekida | چکیدا Mka Zanio
البته تا جایی که من میتونم آزمایشگاه بل دست نوکیا است
chekida | چکیدا چیمن مرادی
عالی بود ممنون هم خیلی جم وجور وهم با صدای رسا
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم