خلاصه کتاب وضعیت آخر

کشف کودک و والد درون
۲۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا lida akha
مهمترین چیز بنظرم دادن فضای کافی به خود و دیگران است . فضایی با مهر و عدم قضاوت هم به خود و دیگران . این خودش نقطه حساسی از بودن است. ولی بنظرم فضای بودن بالغ دروازه ورود به بهشت تجربه انسان بودن است.مرسی برای خلاصه کتاب.
chekida | چکیدا Mahdi Ros
عالی بود کاشک هفته دو بار کتاب رایگان میزاشتید اینجوری هم اعتماد کسایی ک تازه برنامه نصب میکنن ب دست میاد هم کسایی ک وضیعت مالی خوبی ندارن میتونه بهره مند بشن به هرحال مرسی از برنامه خوبتون
chekida | چکیدا مسعود نصیری
با سلام و ادب و تشکر کمی دچار تضاد فکری شدم. اینکه برخی روانشناس ها و گروه های اجتماعی به دنبال پر رنگ کردن نقش کودک درون در زندگی انسان ها هستند با محتوای این کتاب تطبیق نداره
خلاصه کتاب وضعیت آخر از توماس هریس
خلاصه کتاب
وضعیت آخر
کشف کودک و والد درون توماس هریس
۲۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا lida akha
مهمترین چیز بنظرم دادن فضای کافی به خود و دیگران است . فضایی با مهر و عدم قضاوت هم به خود و دیگران . این خودش نقطه حساسی از بودن است. ولی بنظرم فضای بودن بالغ دروازه ورود به بهشت تجربه انسان بودن است.مرسی برای خلاصه کتاب.
chekida | چکیدا Mahdi Ros
عالی بود کاشک هفته دو بار کتاب رایگان میزاشتید اینجوری هم اعتماد کسایی ک تازه برنامه نصب میکنن ب دست میاد هم کسایی ک وضیعت مالی خوبی ندارن میتونه بهره مند بشن به هرحال مرسی از برنامه خوبتون
chekida | چکیدا مسعود نصیری
با سلام و ادب و تشکر کمی دچار تضاد فکری شدم. اینکه برخی روانشناس ها و گروه های اجتماعی به دنبال پر رنگ کردن نقش کودک درون در زندگی انسان ها هستند با محتوای این کتاب تطبیق نداره
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم