خلاصه کتاب در کمال خونسردی

داستانی جنایتی در سال ۱۹۵۹
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا rahman mortezai
کتاب جذابی بود از این کتابها بیشتر بزارید.
chekida | چکیدا علی مقنی
لذت بردم ،قشنگ بود
chekida | چکیدا آیسان بقایی
خوب بود ممنون
خلاصه کتاب در کمال خونسردی / خلاصه کتاب جنایی
خلاصه کتاب در کمال خونسردی / خلاصه کتاب جنایی
خلاصه کتاب
در کمال خونسردی
داستانی جنایتی در سال ۱۹۵۹ ترومن کاپوتی
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا rahman mortezai
کتاب جذابی بود از این کتابها بیشتر بزارید.
chekida | چکیدا علی مقنی
لذت بردم ،قشنگ بود
chekida | چکیدا آیسان بقایی
خوب بود ممنون
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم