خلاصه کتاب در ستایش عشق

عشق در دنیای مدرن به قهقرا رفته
۳۰ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا علی دبیری
خیلی کتاب عالی هستش
chekida | چکیدا علی ملکی
عالی
chekida | چکیدا محمد عظیم جدگال
عالی
خلاصه کتاب در ستایش عشق از آلن بدیو در وبسایت چکیدا
خلاصه کتاب
در ستایش عشق
عشق در دنیای مدرن به قهقرا رفته آلن بدیو
۳۰ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا علی دبیری
خیلی کتاب عالی هستش
chekida | چکیدا علی ملکی
عالی
chekida | چکیدا محمد عظیم جدگال
عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم