خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب در ستایش عشق

عشق در دنیای مدرن به قهقرا رفته
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا علی دبیری
خیلی کتاب عالی هستش
بقیه‌ی نظرات
خلاصه کتاب در ستایش عشق از آلن بدیو در وبسایت چکیدا
خلاصه کتاب در ستایش عشق از آلن بدیو در وبسایت چکیدا
خلاصه کتاب
در ستایش عشق
عشق در دنیای مدرن به قهقرا رفته آلن بدیو
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا علی دبیری
خیلی کتاب عالی هستش
بقیه‌ی نظرات
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم