خلاصه کتاب در ستایش عشق

عشق در دنیای مدرن به قهقرا رفته
۳۰ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا فدایی ولایت
من که متخصص نیستم ولی احساس میکنم اگه یه متخصص اینو ببینه میگه خیلی مسخره بود. پیام اصلیش دوست داشتنی بود. برای کسی که توی زندگیش پایبنده شاید چندان داده جدیدی نداشته باشه.
chekida | چکیدا فرزان علائی
حتما باید این کتاب رو بخونم . این مسئله عشق و رابطه رو باید در دنیای جدید جدی گرفت . واقعا رابطه های کوتاه مدت و صرفا جنسی معضل بزرگی شده. درکنار هم بودن یادمون رفته
chekida | چکیدا شهاب اسماعیلی
اینکه عشق یک خطر برای نظم موجوده و اینکه عشق بصورت رویدادی که روتین زندگی را بهم می‌زنه عمل می‌کنه خیلی برام جالب بود .
خلاصه کتاب در ستایش عشق از آلن بدیو در وبسایت چکیدا
خلاصه کتاب
در ستایش عشق
عشق در دنیای مدرن به قهقرا رفته آلن بدیو
۳۰ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا فدایی ولایت
من که متخصص نیستم ولی احساس میکنم اگه یه متخصص اینو ببینه میگه خیلی مسخره بود. پیام اصلیش دوست داشتنی بود. برای کسی که توی زندگیش پایبنده شاید چندان داده جدیدی نداشته باشه.
chekida | چکیدا فرزان علائی
حتما باید این کتاب رو بخونم . این مسئله عشق و رابطه رو باید در دنیای جدید جدی گرفت . واقعا رابطه های کوتاه مدت و صرفا جنسی معضل بزرگی شده. درکنار هم بودن یادمون رفته
chekida | چکیدا شهاب اسماعیلی
اینکه عشق یک خطر برای نظم موجوده و اینکه عشق بصورت رویدادی که روتین زندگی را بهم می‌زنه عمل می‌کنه خیلی برام جالب بود .
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم