خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب مغز ناشناخته

روایتی از زندگی پنهان مغز
۱۸ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا مسعود جهانی
ok
chekida | چکیدا یونس طاهرپوران
ارزش خوندن نداره
chekida | چکیدا zeynoo jjj
🧡🧡
خلاصه کتاب مغز ناشناخته
خلاصه کتاب
مغز ناشناخته
روایتی از زندگی پنهان مغز دیوید ایگلمن
۱۸ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا مسعود جهانی
ok
chekida | چکیدا یونس طاهرپوران
ارزش خوندن نداره
chekida | چکیدا zeynoo jjj
🧡🧡
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم