خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب مغز ناشناخته

روایتی از زندگی پنهان مغز
۱۳ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا یونس طاهرپوران
ارزش خوندن نداره
chekida | چکیدا zeynoo jjj
🧡🧡
chekida | چکیدا Aref Np
عالی
خلاصه کتاب مغز ناشناخته
خلاصه کتاب
مغز ناشناخته
روایتی از زندگی پنهان مغز دیوید ایگلمن
۱۳ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا یونس طاهرپوران
ارزش خوندن نداره
chekida | چکیدا zeynoo jjj
🧡🧡
chekida | چکیدا Aref Np
عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم