خلاصه کتاب مغز ناشناخته

روایتی از زندگی پنهان مغز
۱۸ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا مریم منفرد
خیلی جالب بود که ما هیچی از خودمون نمیدونم البته کمی ترسناک
chekida | چکیدا Abedin Ansari
جالب بود مغز ناشناخته
chekida | چکیدا علی جرغه
کتاب خیلی خوبی بود ، خوندنش رو به دوستان عزیز پیشنهاد میکنم چون نکات خیلی خوبی از رفتار های ما بهمون میگه. دمتون گرم♥️
خلاصه کتاب مغز ناشناخته
خلاصه کتاب
مغز ناشناخته
روایتی از زندگی پنهان مغز دیوید ایگلمن
۱۸ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا مریم منفرد
خیلی جالب بود که ما هیچی از خودمون نمیدونم البته کمی ترسناک
chekida | چکیدا Abedin Ansari
جالب بود مغز ناشناخته
chekida | چکیدا علی جرغه
کتاب خیلی خوبی بود ، خوندنش رو به دوستان عزیز پیشنهاد میکنم چون نکات خیلی خوبی از رفتار های ما بهمون میگه. دمتون گرم♥️
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم