خلاصه کتاب ذهن حواس‌جمع

چطور کنترل تمرکزت رو به‌دست بیاری؟
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا حسین جعفری نژاد
کتاب خوبی بود. علی رغم نظر کتاب بر فناوری ولی به شخصه با کنار گذاشتن اینستاگرام به تنهایی بسیار نتیجه گرفتم. پیشنهاد می‌کنم بخونید این خلاصه رو و همچنین خلاصه کار عمیق رو
chekida | چکیدا مانی رضایی
خوب بود
خلاصه کتاب ذهن حواس جمع
خلاصه کتاب ذهن حواس جمع
خلاصه کتاب
ذهن حواس‌جمع
چطور کنترل تمرکزت رو به‌دست بیاری؟ نیر ایال
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا حسین جعفری نژاد
کتاب خوبی بود. علی رغم نظر کتاب بر فناوری ولی به شخصه با کنار گذاشتن اینستاگرام به تنهایی بسیار نتیجه گرفتم. پیشنهاد می‌کنم بخونید این خلاصه رو و همچنین خلاصه کار عمیق رو
chekida | چکیدا مانی رضایی
خوب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم