خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب ذهن حواس‌جمع

چطور کنترل تمرکزت رو به‌دست بیاری؟
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب ذهن حواس جمع
خلاصه کتاب ذهن حواس جمع
خلاصه کتاب
ذهن حواس‌جمع
چطور کنترل تمرکزت رو به‌دست بیاری؟ نیر ایال
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم