خلاصه کتاب ذهن حواس‌جمع

چطور کنترل تمرکزت رو به‌دست بیاری؟
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا ریحانه اسدیان
کتاب خوبی بود ، روشی که آخر کتاب گفت به نظر کارآمد میاد و چشم آدم رو به کارهایی که طی روز خیلی زیاد انجام میدن و فقط یکسری حواس پرتی هستند که با کنترل کردنشون می تونیم فرصت های زمانی بیشتری رو آزاد کنیم خوب بود
chekida | چکیدا حسین جعفری نژاد
کتاب خوبی بود. علی رغم نظر کتاب بر فناوری ولی به شخصه با کنار گذاشتن اینستاگرام به تنهایی بسیار نتیجه گرفتم. پیشنهاد می‌کنم بخونید این خلاصه رو و همچنین خلاصه کار عمیق رو
chekida | چکیدا مانی رضایی
خوب بود
خلاصه کتاب ذهن حواس جمع
خلاصه کتاب ذهن حواس جمع
خلاصه کتاب
ذهن حواس‌جمع
چطور کنترل تمرکزت رو به‌دست بیاری؟ نیر ایال
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا ریحانه اسدیان
کتاب خوبی بود ، روشی که آخر کتاب گفت به نظر کارآمد میاد و چشم آدم رو به کارهایی که طی روز خیلی زیاد انجام میدن و فقط یکسری حواس پرتی هستند که با کنترل کردنشون می تونیم فرصت های زمانی بیشتری رو آزاد کنیم خوب بود
chekida | چکیدا حسین جعفری نژاد
کتاب خوبی بود. علی رغم نظر کتاب بر فناوری ولی به شخصه با کنار گذاشتن اینستاگرام به تنهایی بسیار نتیجه گرفتم. پیشنهاد می‌کنم بخونید این خلاصه رو و همچنین خلاصه کار عمیق رو
chekida | چکیدا مانی رضایی
خوب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم