خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب ذهن حواس‌جمع

چطور کنترل تمرکزت رو به‌دست بیاری؟
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا مانی رضایی
خوب بود
chekida | چکیدا حسین جعفری نژاد
کتاب خوبی بود. علی رغم نظر کتاب بر فناوری ولی به شخصه با کنار گذاشتن اینستاگرام به تنهایی بسیار نتیجه گرفتم. پیشنهاد می‌کنم بخونید این خلاصه رو و همچنین خلاصه کار عمیق رو
خلاصه کتاب ذهن حواس جمع
خلاصه کتاب ذهن حواس جمع
خلاصه کتاب
ذهن حواس‌جمع
چطور کنترل تمرکزت رو به‌دست بیاری؟ نیر ایال
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا مانی رضایی
خوب بود
chekida | چکیدا حسین جعفری نژاد
کتاب خوبی بود. علی رغم نظر کتاب بر فناوری ولی به شخصه با کنار گذاشتن اینستاگرام به تنهایی بسیار نتیجه گرفتم. پیشنهاد می‌کنم بخونید این خلاصه رو و همچنین خلاصه کار عمیق رو
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم