خلاصه کتاب تاثیر

روانشناسیِ متقاعدکردنِ دیگران
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا مهدی زریباف
معدود کتاب هایی رو این‌مدت خوندم که خلاصه خوبی از متن کتاب اصلی باشد . این خلاصه نسبتا خوب بود.
chekida | چکیدا محمد زارعی
جالب و مفید بود
خلاصه کتاب تاثیر
خلاصه کتاب تاثیر
خلاصه کتاب
تاثیر
روانشناسیِ متقاعدکردنِ دیگران رابرت سیالدینی
۲۵ دقیقه
۱۳ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا مهدی زریباف
معدود کتاب هایی رو این‌مدت خوندم که خلاصه خوبی از متن کتاب اصلی باشد . این خلاصه نسبتا خوب بود.
chekida | چکیدا محمد زارعی
جالب و مفید بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم