خلاصه کتاب راه‌حل‌های نامرئی

۲۵ عینک برای حل مسائل دشوار کسب‌و‌کار
۲۶ دقیقه
۵ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا مهناز امیرپور
پیشنهادمیشودبرای توسعه فردی خود مطالعه نمایید
chekida | چکیدا میلاد ایزد
یه کتاب آموزنده با کلی نکات کاربردی
chekida | چکیدا ناهید محبوب
بسیار مفید بود
خلاصه کتاب راه‌حل‌های نامرئی اثر استفان شاپیرو
خلاصه کتاب
راه‌حل‌های نامرئی
۲۵ عینک برای حل مسائل دشوار کسب‌و‌کار استفان شاپیرو
۲۶ دقیقه
۵ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا مهناز امیرپور
پیشنهادمیشودبرای توسعه فردی خود مطالعه نمایید
chekida | چکیدا میلاد ایزد
یه کتاب آموزنده با کلی نکات کاربردی
chekida | چکیدا ناهید محبوب
بسیار مفید بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم