خلاصه کتاب کارما

توصیه‌های یک یوگی برای تغییر زندگی
۳۰ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا هوشمند فرجی
جالب بود. ولی اینکه انسان در زمان نامناسب در مکان نامناسب رنج میکشه همون جبر جغرافیا رو یادآوری میکنه. مثلا گرسنگان و بردگان افریقایی بدون هیچ گناهی در رنج و سختی قرار میگرفتند. و حتی میمردند
chekida | چکیدا حسین ع ع
عالی بود 👌🏻 به نظر برای درک بهتر مفهوم حتما باید کتاب کاملش رو خوند و البته صحت این موضوع جای تفکر و بررسی خیلی زیاد داره خیلی راحت میشه هم ردش کرد هم قبولش کرد
chekida | چکیدا کتی رضایی
بخش زیادی از ‌کتاب که به نظرات یوگی متصل بود در حقیقت علمی نبود اما معنای کارما به معنی اختیار عمل قابل لمس و قابل تجربه و علمی بود.
خلاصه کتاب کارما اثر ساد گورو در چکیدا
خلاصه کتاب
کارما
توصیه‌های یک یوگی برای تغییر زندگی سادگورو
۳۰ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا هوشمند فرجی
جالب بود. ولی اینکه انسان در زمان نامناسب در مکان نامناسب رنج میکشه همون جبر جغرافیا رو یادآوری میکنه. مثلا گرسنگان و بردگان افریقایی بدون هیچ گناهی در رنج و سختی قرار میگرفتند. و حتی میمردند
chekida | چکیدا حسین ع ع
عالی بود 👌🏻 به نظر برای درک بهتر مفهوم حتما باید کتاب کاملش رو خوند و البته صحت این موضوع جای تفکر و بررسی خیلی زیاد داره خیلی راحت میشه هم ردش کرد هم قبولش کرد
chekida | چکیدا کتی رضایی
بخش زیادی از ‌کتاب که به نظرات یوگی متصل بود در حقیقت علمی نبود اما معنای کارما به معنی اختیار عمل قابل لمس و قابل تجربه و علمی بود.
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم