خلاصه کتاب رهبری

درس‌های ابدی از بهترین مربی تاریخ فوتبال
۱۸ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا امین موسوی
هالی
chekida | چکیدا پرویز بهروزی فر
💐🌹
chekida | چکیدا Parisa Parvin
کتاب خوبی بود
خلاصه کتاب رهبری از الکس فرگوسن
خلاصه کتاب
رهبری
درس‌های ابدی از بهترین مربی تاریخ فوتبال آلکس فرگوسن
۱۸ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا امین موسوی
هالی
chekida | چکیدا پرویز بهروزی فر
💐🌹
chekida | چکیدا Parisa Parvin
کتاب خوبی بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم