خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب رهبری

درس‌های ابدی از بهترین مربی تاریخ فوتبال
۱۱ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا علی حاجیان حجاز
عالی بود
خلاصه کتاب رهبری از الکس فرگوسن
خلاصه کتاب
رهبری
درس‌های ابدی از بهترین مربی تاریخ فوتبال آلکس فرگوسن
۱۱ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا علی حاجیان حجاز
عالی بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم