خلاصه کتاب درس های تاریخ

اون چیزی که عجیبه جنگ نیست، صلحه!
۱۷ دقیقه
۱۳ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا پرویز بهروزی فر
🌹💐
خلاصه کتاب درس های تاریخ از ویل دورانت
خلاصه کتاب درس های تاریخ از ویل دورانت
خلاصه کتاب
درس های تاریخ
اون چیزی که عجیبه جنگ نیست، صلحه! ویل دورانت
۱۷ دقیقه
۱۳ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا پرویز بهروزی فر
🌹💐
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم