خلاصه کتاب راه طولانی به سوی آزادی

خاطرات نلسون ماندلا که برای آزادی جنگید
۱۹ دقیقه
۱۴ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا محمد طاهری
عالیه مرسی❤️
chekida | چکیدا امین موسوی
خوب
chekida | چکیدا هادی پورمهدی سیاهکل محله
عالی عالی عالی وخیلی سرمشقه برای ماکه دنبال آزادی ودموکراسی هستیم سپاس
خلاصه کتاب راه طولانی به سوی آزادی / کتاب خاطرات نلسون ماندلا / خلاصه کتاب راه دشوار آزادی
خلاصه کتاب
راه طولانی به سوی آزادی
خاطرات نلسون ماندلا که برای آزادی جنگید نلسون ماندلا
۱۹ دقیقه
۱۴ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا محمد طاهری
عالیه مرسی❤️
chekida | چکیدا امین موسوی
خوب
chekida | چکیدا هادی پورمهدی سیاهکل محله
عالی عالی عالی وخیلی سرمشقه برای ماکه دنبال آزادی ودموکراسی هستیم سپاس
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم