خلاصه کتاب ایده عالی مستدام

چطور یک‌سری از ایده‌ها ماندگار و مستدام می‌شن؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا مهدی سلیمان زاده
عالی بود
chekida | چکیدا علیرضا ضیایی
خوب بود واقعاا
chekida | چکیدا فرشته فرشته شریف
خلاصه و کارآ
خلاصه کتاب ایده عالی مستدام / کتاب محتوایی / کتاب برای تولید محتوا
خلاصه کتاب
ایده عالی مستدام
چطور یک‌سری از ایده‌ها ماندگار و مستدام می‌شن؟ چیپ هیث
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا مهدی سلیمان زاده
عالی بود
chekida | چکیدا علیرضا ضیایی
خوب بود واقعاا
chekida | چکیدا فرشته فرشته شریف
خلاصه و کارآ
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم