خلاصه کتاب کلمات جادویی

چطور با کلمات به روح دیگران نفوذ کنیم؟
۳۰ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا یاسین روحانی
عالی خلاصه شده ولی به نظرم کتابیه که باید مثال های بیشتری داشته باشه . اقا ما به گوینده های مَردتون عادت کردیم 😅 صدای بم برای کتاب صوتی جذاب تره ، مخصوصا اگر قبل خواب گوش بدیم با تشکر از تیم چکیدا 🌹
chekida | چکیدا پارسا میرشاهی
برای من که حسابی مشغول کار هستم گوش دادن به این پادکست بسیار مفید بود ولی میزان خلاصه شدگی کتاب بیش از حدانتظار بود با تشکر از تیم چکیدا
chekida | چکیدا فرزانه عابدی شورجه
برای ارتباطات سالم نیاز هست ز کلمات جادویی استفاده کنیم.
خلاصه کتاب کلمات جادویی
خلاصه کتاب
کلمات جادویی
چطور با کلمات به روح دیگران نفوذ کنیم؟ جونا برگر
۳۰ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا یاسین روحانی
عالی خلاصه شده ولی به نظرم کتابیه که باید مثال های بیشتری داشته باشه . اقا ما به گوینده های مَردتون عادت کردیم 😅 صدای بم برای کتاب صوتی جذاب تره ، مخصوصا اگر قبل خواب گوش بدیم با تشکر از تیم چکیدا 🌹
chekida | چکیدا پارسا میرشاهی
برای من که حسابی مشغول کار هستم گوش دادن به این پادکست بسیار مفید بود ولی میزان خلاصه شدگی کتاب بیش از حدانتظار بود با تشکر از تیم چکیدا
chekida | چکیدا فرزانه عابدی شورجه
برای ارتباطات سالم نیاز هست ز کلمات جادویی استفاده کنیم.
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم