خلاصه کتاب مغز مردانه

در مغز مردان چی می‌گذره؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا موسی صداقتی
برای کسایی که کادر درمان هستن فک کنم سطحش پایین باشه و بیشتر می‌تونه برای کسایی جذاب باشه که در این زمینه چیزی نمیدونن
chekida | چکیدا امیر شکری
خیلی خوبه که خلاصه وسریع میگه برای من که حوصله ندارم
chekida | چکیدا علی فرهودی
عالی ای کاش بجای احکام دینی این مسائل آموزش داده بشه
خلاصه کتاب مغز مردانه / ترجمه کتاب male brain در چکیدا
خلاصه کتاب
مغز مردانه
در مغز مردان چی می‌گذره؟ لوآن بریزنداین
۳۵ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا موسی صداقتی
برای کسایی که کادر درمان هستن فک کنم سطحش پایین باشه و بیشتر می‌تونه برای کسایی جذاب باشه که در این زمینه چیزی نمیدونن
chekida | چکیدا امیر شکری
خیلی خوبه که خلاصه وسریع میگه برای من که حوصله ندارم
chekida | چکیدا علی فرهودی
عالی ای کاش بجای احکام دینی این مسائل آموزش داده بشه
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم