خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب چیرگی

راهنمایی برای رسیدن به عالی‌ترین فرم قدرت
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب چیرگی / ترجمه کتاب Mastery از رابرت گرین
خلاصه کتاب چیرگی / ترجمه کتاب Mastery از رابرت گرین
خلاصه کتاب
چیرگی
راهنمایی برای رسیدن به عالی‌ترین فرم قدرت رابرت گرین
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم