خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب چیرگی

راهنمایی برای رسیدن به عالی‌ترین فرم قدرت
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا Sina Dehghan
خوب بود
chekida | چکیدا پریا فرزام
خلاصش اینه: ببین ندای درونیت میگه برای چی ساخته شدی بعد مربی خوب انتخاب کن و تمرین کن و یاد بگیر و بعد جسور باش و متفاوت فکر کن...
chekida | چکیدا Ahmad Mirabi
عالی بود . دم شما گرم
خلاصه کتاب چیرگی / ترجمه کتاب Mastery از رابرت گرین
خلاصه کتاب
چیرگی
راهنمایی برای رسیدن به عالی‌ترین فرم قدرت رابرت گرین
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا Sina Dehghan
خوب بود
chekida | چکیدا پریا فرزام
خلاصش اینه: ببین ندای درونیت میگه برای چی ساخته شدی بعد مربی خوب انتخاب کن و تمرین کن و یاد بگیر و بعد جسور باش و متفاوت فکر کن...
chekida | چکیدا Ahmad Mirabi
عالی بود . دم شما گرم
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم