خلاصه کتاب چیرگی

راهنمایی برای رسیدن به عالی‌ترین فرم قدرت
۲۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا هانیه اجاقی
خوب
chekida | چکیدا Abedin Ansari
خوب هست حتما بخونید
chekida | چکیدا Ahmad Mirabi
عالی بود . دم شما گرم
خلاصه کتاب چیرگی / ترجمه کتاب Mastery از رابرت گرین
خلاصه کتاب
چیرگی
راهنمایی برای رسیدن به عالی‌ترین فرم قدرت رابرت گرین
۲۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا هانیه اجاقی
خوب
chekida | چکیدا Abedin Ansari
خوب هست حتما بخونید
chekida | چکیدا Ahmad Mirabi
عالی بود . دم شما گرم
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم