خلاصه کتاب انسان و سمبولهایش

نظریات کارل یونگ درباره‌ی کهن‌الگوها و ضمیر ناخودآگاه
۳۹ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا اکبر فرزامی
کتاب دید جدیدی درباره ضمیر ناخود آگاه به خواننده ارایه میکند و نحوه ارتباط ضمیر ناخود آگاه با ضمیر خود آگاه را از طریق خواب اعلام میکند و از طرفی کهن الگو را به عنوان یکی از زبان های ضمیر ناخود آگاه در خواب ارایه مینماید که دیدگاه جدیدی هست
chekida | چکیدا مهشید بانو
ب نظرم کلی گویی ک توی خلاصه وجود داشت، نهایتا باعث شده بود همه چیز شعارگونه و غیرکاربردی باشه. (باید ضمیر ناخودآگاهتو بشناسی تا بهت توی مراحل مختلف کمک کنه.) نمیدونم متن اصلی رمزگشایی بیشتری داره یا نه . ولی بنظرم چیزی بهم اضافه نکرد!
chekida | چکیدا پرنیان حمیدی
انرژی صدا عالی و محتوای خلاصه کتاب اطلاعات مفید و کاربردی در مورد تفاوت ناخوداگاه و خوداگاه و مزایای توجه به کهن الگوها و رویاها دراختیارم گذاشت خیلی علاقه مندشدم کتاب رو بخونم و توصیه هاشو تو مسیر زندگیم به کار ببندم سپاسگزارم
خلاصه کتاب انسان و سمبولهایش
خلاصه کتاب
انسان و سمبولهایش
نظریات کارل یونگ درباره‌ی کهن‌الگوها و ضمیر ناخودآگاه کارل یونگ
۳۹ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا اکبر فرزامی
کتاب دید جدیدی درباره ضمیر ناخود آگاه به خواننده ارایه میکند و نحوه ارتباط ضمیر ناخود آگاه با ضمیر خود آگاه را از طریق خواب اعلام میکند و از طرفی کهن الگو را به عنوان یکی از زبان های ضمیر ناخود آگاه در خواب ارایه مینماید که دیدگاه جدیدی هست
chekida | چکیدا مهشید بانو
ب نظرم کلی گویی ک توی خلاصه وجود داشت، نهایتا باعث شده بود همه چیز شعارگونه و غیرکاربردی باشه. (باید ضمیر ناخودآگاهتو بشناسی تا بهت توی مراحل مختلف کمک کنه.) نمیدونم متن اصلی رمزگشایی بیشتری داره یا نه . ولی بنظرم چیزی بهم اضافه نکرد!
chekida | چکیدا پرنیان حمیدی
انرژی صدا عالی و محتوای خلاصه کتاب اطلاعات مفید و کاربردی در مورد تفاوت ناخوداگاه و خوداگاه و مزایای توجه به کهن الگوها و رویاها دراختیارم گذاشت خیلی علاقه مندشدم کتاب رو بخونم و توصیه هاشو تو مسیر زندگیم به کار ببندم سپاسگزارم
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم