خلاصه کتاب عادات موفقیت ثروتمندان

مثل یک کارآفرینِ ثروتمند فکر کن!
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا majid baghaeinejad
ممنون از تیم چکیده. اگر در انتهای بحث لیست عادات ذکر شده مجدد به صورت تیتر وار بیان شود به شنونده کمک می کند که جمع بندی بهتری از بحث داشته باشد.
chekida | چکیدا داریوش مداح
ممنونم عالي بود پيشنهاد ميكنم در متن به جاي گفتن ًنويسندهً اسم نويسنده گفته بشه تا تو ذهن شنونده بماند.
chekida | چکیدا زهره زینالی
عالی بود. جملاتش رو در جاهای مختلف خیلی دیده بودم. کتابیه که باید بارها و بارها گوش داد و تمرینش کرد.
خلاصه کتاب عادات موفقیت میلیونرها
خلاصه کتاب
عادات موفقیت ثروتمندان
مثل یک کارآفرینِ ثروتمند فکر کن! دین گرازیوسی
۲۷ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا majid baghaeinejad
ممنون از تیم چکیده. اگر در انتهای بحث لیست عادات ذکر شده مجدد به صورت تیتر وار بیان شود به شنونده کمک می کند که جمع بندی بهتری از بحث داشته باشد.
chekida | چکیدا داریوش مداح
ممنونم عالي بود پيشنهاد ميكنم در متن به جاي گفتن ًنويسندهً اسم نويسنده گفته بشه تا تو ذهن شنونده بماند.
chekida | چکیدا زهره زینالی
عالی بود. جملاتش رو در جاهای مختلف خیلی دیده بودم. کتابیه که باید بارها و بارها گوش داد و تمرینش کرد.
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم