خلاصه کتاب ذهن خردمند

چطور افکار و احساسات دیگران رو حدس می‌زنیم؟
۲۴ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۳
chekida | چکیدا محمدصادق نعمتی
یه طورایی حرف کلیش این هست که ذهن دیگران رو نخون چندان نیاز به کتاب نداره😅
chekida | چکیدا محسن ارجمند
در حال حاظر خوبه البته در اولین نگاه
chekida | چکیدا محبوبه Fahandezh saadi
خیلی خوب بود
خلاصه کتاب ذهن خردمند
خلاصه کتاب
ذهن خردمند
چطور افکار و احساسات دیگران رو حدس می‌زنیم؟ نیکولاس اپلی
۲۴ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۳
chekida | چکیدا محمدصادق نعمتی
یه طورایی حرف کلیش این هست که ذهن دیگران رو نخون چندان نیاز به کتاب نداره😅
chekida | چکیدا محسن ارجمند
در حال حاظر خوبه البته در اولین نگاه
chekida | چکیدا محبوبه Fahandezh saadi
خیلی خوب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم