خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب ذهن خردمند

چطور افکار و احساسات دیگران رو حدس می‌زنیم؟
۱۴ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا منصوره امیریان زاده
خوب
خلاصه کتاب ذهن خردمند
خلاصه کتاب
ذهن خردمند
چطور افکار و احساسات دیگران رو حدس می‌زنیم؟ نیکولاس اپلی
۱۴ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا منصوره امیریان زاده
خوب
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم