خلاصه کتاب ذهن خردمند

چطور افکار و احساسات دیگران رو حدس می‌زنیم؟
۲۴ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۳
chekida | چکیدا منصوره امیریان زاده
خوب
chekida | چکیدا محسن ارجمند
در حال حاظر خوبه البته در اولین نگاه
chekida | چکیدا کسری اصغرپور
عالی
خلاصه کتاب ذهن خردمند
خلاصه کتاب
ذهن خردمند
چطور افکار و احساسات دیگران رو حدس می‌زنیم؟ نیکولاس اپلی
۲۴ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۳
chekida | چکیدا منصوره امیریان زاده
خوب
chekida | چکیدا محسن ارجمند
در حال حاظر خوبه البته در اولین نگاه
chekida | چکیدا کسری اصغرپور
عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم