خلاصه کتاب ریز عادت ها

قدم‌های کوچیک، نتیجه‌های بزرگ
۳۱ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا علی سلطانی
بهترین اپلیکیشن من چندماهه دارم ازش استفاده میکنم و تاثیرش رو روی کارهای روزانه ام میبینم پلنر همیار هست چندتا عادت رو توش ایجاد کنید و هر روز اون رو تیک بزنید و انجام بدید و وقتی یروز حوصله اون کار نداشتید بخاطر قطع نکردن زنجیره انجام میدی
chekida | چکیدا abc mrt
اولین کتابی بود که تو چکیدا خوندم فکر کنم چکیدا ریز عادت خوبیه برای کتاب خواندن. و جالب بود که من این کتاب رو خوندم آخه قراره کتاب بخونیم حال ندارم ولی باید بخونم حالا این کتاب کمکم کرد تازه ریز عادت طور هم کتاب رو خوندم تو سی دقیقه
chekida | چکیدا نریمان گشتاسبیان
استفاده از تکنیک P.A.R.A مخفف | برنامه ریزی | شناخت | دلیل | عمل | هست. حالا هرکسی که بتونه اینو رعایت کنه می تونه عادت بد کنار بذار و یه حال و عادت خوب تجربه کنه. مرسی از تیم چکیدا خلاصه کتابی مفیدی بود.
خلاصه کتاب ریز عادت ها اثر استفن گایز در چکیدا
خلاصه کتاب
ریز عادت ها
قدم‌های کوچیک، نتیجه‌های بزرگ استفن گایز
۳۱ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا علی سلطانی
بهترین اپلیکیشن من چندماهه دارم ازش استفاده میکنم و تاثیرش رو روی کارهای روزانه ام میبینم پلنر همیار هست چندتا عادت رو توش ایجاد کنید و هر روز اون رو تیک بزنید و انجام بدید و وقتی یروز حوصله اون کار نداشتید بخاطر قطع نکردن زنجیره انجام میدی
chekida | چکیدا abc mrt
اولین کتابی بود که تو چکیدا خوندم فکر کنم چکیدا ریز عادت خوبیه برای کتاب خواندن. و جالب بود که من این کتاب رو خوندم آخه قراره کتاب بخونیم حال ندارم ولی باید بخونم حالا این کتاب کمکم کرد تازه ریز عادت طور هم کتاب رو خوندم تو سی دقیقه
chekida | چکیدا نریمان گشتاسبیان
استفاده از تکنیک P.A.R.A مخفف | برنامه ریزی | شناخت | دلیل | عمل | هست. حالا هرکسی که بتونه اینو رعایت کنه می تونه عادت بد کنار بذار و یه حال و عادت خوب تجربه کنه. مرسی از تیم چکیدا خلاصه کتابی مفیدی بود.
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم