خلاصه کتاب کی بود کی بود

چرا اشتباهاتمون رو گردن نمی‌گیریم؟
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا جواد زمانی
سلام...منتظرم صوتیشو منتشر کنید
خلاصه کتاب کی بود کی بود
خلاصه کتاب کی بود کی بود
خلاصه کتاب
کی بود کی بود
چرا اشتباهاتمون رو گردن نمی‌گیریم؟ کرول توریس
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا جواد زمانی
سلام...منتظرم صوتیشو منتشر کنید
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم