خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب راهبی که فراری اش را فروخت

درس‌های زندگی درقالب یه داستان خیالی
۱۹ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا مهدیس کاشیان
عالي
chekida | چکیدا الی سبحانی
به نظد ارزش این رو داره که کتابش رو تهیه کرد و خوند و در زندگی پیاده سازی کرد
chekida | چکیدا خانم حسینی
عالی عالی خدا قت
خلاصه کتاب راهبی که فراری اش را فروخت / راهبی که فراری خودش را فروخت
خلاصه کتاب
راهبی که فراری اش را فروخت
درس‌های زندگی درقالب یه داستان خیالی رابین شارما
۱۹ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا مهدیس کاشیان
عالي
chekida | چکیدا الی سبحانی
به نظد ارزش این رو داره که کتابش رو تهیه کرد و خوند و در زندگی پیاده سازی کرد
chekida | چکیدا خانم حسینی
عالی عالی خدا قت
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم