خلاصه کتاب اقتصاد روایی

چطور داستان‌ها، اتفاقاتِ بزرگِ اقتصادی رو می‌سازن؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا علی کیاشمشکی
خوب
chekida | چکیدا صادق صادق
عالی
chekida | چکیدا احسان سلحشور
شما عالی هستید
خلاصه کتاب اقتصاد روایی در چکیدا
خلاصه کتاب
اقتصاد روایی
چطور داستان‌ها، اتفاقاتِ بزرگِ اقتصادی رو می‌سازن؟ رابرت شیلر
۴۵ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا علی کیاشمشکی
خوب
chekida | چکیدا صادق صادق
عالی
chekida | چکیدا احسان سلحشور
شما عالی هستید
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم