خلاصه کتاب اقتصاد روایی

چطور داستان‌ها، اتفاقاتِ بزرگِ اقتصادی رو می‌سازن؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا فریبا جوادیان
خیلی کار خوبی هست که خلاصه ها را افراد مختلف روایت کنن چون با صدای یک نفر خیلی خسته کننده میشه
chekida | چکیدا محمد زارعی
موضوع کتاب جالب بود، البته میشد بیشتر در موردش صحبت کنه و مثال‌های بیشتری رو بررسی کنه
chekida | چکیدا علی کیاشمشکی
خیلی خیلی خلاصه بود
خلاصه کتاب اقتصاد روایی در چکیدا
خلاصه کتاب
اقتصاد روایی
چطور داستان‌ها، اتفاقاتِ بزرگِ اقتصادی رو می‌سازن؟ رابرت شیلر
۴۵ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا فریبا جوادیان
خیلی کار خوبی هست که خلاصه ها را افراد مختلف روایت کنن چون با صدای یک نفر خیلی خسته کننده میشه
chekida | چکیدا محمد زارعی
موضوع کتاب جالب بود، البته میشد بیشتر در موردش صحبت کنه و مثال‌های بیشتری رو بررسی کنه
chekida | چکیدا علی کیاشمشکی
خیلی خیلی خلاصه بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم