خلاصه کتاب پایان های ضروری

چه زمانی وقت کناره‌گیری هست؟
۲۴ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا سعید مرادی
عالی بود
chekida | چکیدا آرزو رهگذر
عالی بود.
chekida | چکیدا mohamad khaleghi
خوب بود
خلاصه کتاب پایان های ضروری
خلاصه کتاب
پایان های ضروری
چه زمانی وقت کناره‌گیری هست؟ هنری کلاد
۲۴ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا سعید مرادی
عالی بود
chekida | چکیدا آرزو رهگذر
عالی بود.
chekida | چکیدا mohamad khaleghi
خوب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم