خلاصه کتاب مذاکره روی ناممکن‌ها

چطور سخت‌ترین مناقشات رو حل‌و‌فصل کنیم؟
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا علی پوررحیم
حیرت انگیز خوبه! واجبه برای هر ایرانی ما ایرانی ها با وجود این که ۳۰۰۰ سال هست کشور متحد داریم هویت نداریم و به شکل قبلیه قبلیه زیستیم و اتحاد و همدلی و ارزش و سنت یکپارچه نداشتیم بخوانید و سعی کنیم هویت بسازیم برای خودمون برای مام وطن
chekida | چکیدا هستی امینی
محتوای اصلی کتاب خیلی خوب بود ولی خیلی پیچیده بود فهمش سخت بود
chekida | چکیدا یاس
توضیحات کتاب روان نبود ارتباط گرفتن باهاش سخت بود
خلاصه کتاب مذاکره روی ناممکن ها
خلاصه کتاب مذاکره روی ناممکن ها
خلاصه کتاب
مذاکره روی ناممکن‌ها
چطور سخت‌ترین مناقشات رو حل‌و‌فصل کنیم؟ دنیل شاپیرو
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا علی پوررحیم
حیرت انگیز خوبه! واجبه برای هر ایرانی ما ایرانی ها با وجود این که ۳۰۰۰ سال هست کشور متحد داریم هویت نداریم و به شکل قبلیه قبلیه زیستیم و اتحاد و همدلی و ارزش و سنت یکپارچه نداشتیم بخوانید و سعی کنیم هویت بسازیم برای خودمون برای مام وطن
chekida | چکیدا هستی امینی
محتوای اصلی کتاب خیلی خوب بود ولی خیلی پیچیده بود فهمش سخت بود
chekida | چکیدا یاس
توضیحات کتاب روان نبود ارتباط گرفتن باهاش سخت بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم