خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب مذاکره روی ناممکن‌ها

چطور سخت‌ترین مناقشات رو حل‌و‌فصل کنیم؟
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب مذاکره روی ناممکن ها
خلاصه کتاب مذاکره روی ناممکن ها
خلاصه کتاب
مذاکره روی ناممکن‌ها
چطور سخت‌ترین مناقشات رو حل‌و‌فصل کنیم؟ دنیل شاپیرو
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم