خلاصه کتاب در برابر استبداد

۲۰ درس مهم از قرن بیستم
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا سامان رسولی
خیلی جالب بود
chekida | چکیدا محمدصادق رمضانی
روان و قابل فهم
chekida | چکیدا کمالی
خوب
خلاصه کتاب در برابر استبداد اثر تیموتی اسنایدر در چکیدا
خلاصه کتاب
در برابر استبداد
۲۰ درس مهم از قرن بیستم تیموتی اسنایدر
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا سامان رسولی
خیلی جالب بود
chekida | چکیدا محمدصادق رمضانی
روان و قابل فهم
chekida | چکیدا کمالی
خوب
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم