خلاصه کتاب فردا را از امروز سامان بده

چطور روزمون رو متمرکزتر شروع کنیم؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا Saman Azad
واقعا نیاز داشتم بهش،با این حجم از فعالیت و مشغله،انگار آب سرد روی آتیشم بود،این کتاب رو توی فاصله خونه تا سرکار گوش دادم و به محض رسیدن به سرکار تاثیر گذاشت و شروع کردم به نوشتن و اولویت بندی هدف هام ممنونم چکیدای عزیزم 💚
chekida | چکیدا Saman Azad
فقط یه اشتباه فاحش داشت آقای راوی یه جایی گفت سگ همسایه پارس میکنه سگ هیچ وقت پارس نمیکنه سگ واق واق میکنه اسم پارس رو با صدای سگ هم سنگ نکنید سپاس
chekida | چکیدا پانته آ تحت الکسائی
عاااالی و کاملا مناسب برای تبدیل شدن به یک انسان در جهت رشد، داشتن کنترل مناسب برای رفتارها و ... در نهایت تبدیل شدن به یک انسان برنامه ریز موفق
خلاصه کتاب فردا را از امروز سامان بده / ترجمه کتاب organize tomorrow today
خلاصه کتاب
فردا را از امروز سامان بده
چطور روزمون رو متمرکزتر شروع کنیم؟ جیسون سِلک , تام بارتو
۲۷ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا Saman Azad
واقعا نیاز داشتم بهش،با این حجم از فعالیت و مشغله،انگار آب سرد روی آتیشم بود،این کتاب رو توی فاصله خونه تا سرکار گوش دادم و به محض رسیدن به سرکار تاثیر گذاشت و شروع کردم به نوشتن و اولویت بندی هدف هام ممنونم چکیدای عزیزم 💚
chekida | چکیدا Saman Azad
فقط یه اشتباه فاحش داشت آقای راوی یه جایی گفت سگ همسایه پارس میکنه سگ هیچ وقت پارس نمیکنه سگ واق واق میکنه اسم پارس رو با صدای سگ هم سنگ نکنید سپاس
chekida | چکیدا پانته آ تحت الکسائی
عاااالی و کاملا مناسب برای تبدیل شدن به یک انسان در جهت رشد، داشتن کنترل مناسب برای رفتارها و ... در نهایت تبدیل شدن به یک انسان برنامه ریز موفق
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم