خلاصه کتاب نوآفرینی

چرا پیشرفت دنیا مدیون آدم‌های ناسازگاره؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا بابک میرزا موسی پور
این یک کتاب راهنما نیست پس لطفا با این فکر نرید سراغش،صرفا اشاره میکنه به افراد خلاقی که ایده های جدیدی رو مطرح کردن و یا خلق کردن و توش موفق بودن و...
chekida | چکیدا سعید معلمی
یا کتاب نسبت به بقیه آثار گرانت ضعیف تر بود یا خیلی بد خلاصه شده بود.
chekida | چکیدا منصوره مجاوراحمدی
عالی ممنون از زحمات شما خداقوت
خلاصه کتاب نوآفرینی / ترجمه کتاب Originals از آدام گرانت
خلاصه کتاب
نوآفرینی
چرا پیشرفت دنیا مدیون آدم‌های ناسازگاره؟ آدام گرانت
۲۹ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا بابک میرزا موسی پور
این یک کتاب راهنما نیست پس لطفا با این فکر نرید سراغش،صرفا اشاره میکنه به افراد خلاقی که ایده های جدیدی رو مطرح کردن و یا خلق کردن و توش موفق بودن و...
chekida | چکیدا سعید معلمی
یا کتاب نسبت به بقیه آثار گرانت ضعیف تر بود یا خیلی بد خلاصه شده بود.
chekida | چکیدا منصوره مجاوراحمدی
عالی ممنون از زحمات شما خداقوت
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم