خلاصه کتاب پارادوکس انتخاب

چرا کمتر یعنی بیشتر و باید به کم راضی بود؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا مهرداد مشتملى
موضوع مهمى رو مورد بحث قرار داده ، عالى
chekida | چکیدا زهرا غلامی
کتاب مفیدی بود😍👌🏻
chekida | چکیدا امید علیزاده
عالی 👍🙏♥️
خلاصه کتاب پارادوکس انتخاب / ترجمه کتاب Paradox of Choice
خلاصه کتاب
پارادوکس انتخاب
چرا کمتر یعنی بیشتر و باید به کم راضی بود؟ باری شوارتس
۲۵ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا مهرداد مشتملى
موضوع مهمى رو مورد بحث قرار داده ، عالى
chekida | چکیدا زهرا غلامی
کتاب مفیدی بود😍👌🏻
chekida | چکیدا امید علیزاده
عالی 👍🙏♥️
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم