خلاصه کتاب پاداش

منطقِ پنهانی که به انگیزه‌ها شکل میده
۱۶ دقیقه
۶ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا Abedin Ansari
خوبه بخونید
chekida | چکیدا محمد باقر اکبرزاده
بسیار عالی
خلاصه کتاب پاداش اثر دن آریلی در چکیدا / ترجمه کتاب payoff
خلاصه کتاب
پاداش
منطقِ پنهانی که به انگیزه‌ها شکل میده دن آریلی
۱۶ دقیقه
۶ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا Abedin Ansari
خوبه بخونید
chekida | چکیدا محمد باقر اکبرزاده
بسیار عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم