خلاصه کتاب پاداش

منطقِ پنهانی که به انگیزه‌ها شکل میده
۱۶ دقیقه
۶ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا حدیث میرفیضی
قبلا این کتاب رو به طور کامل خونده بودم و مرور با خلاصه خیلی خوب بود
chekida | چکیدا محمد مهدیزاده
خوب و قابل تأمل
chekida | چکیدا سایه اینانلو
خیلی خوب بود
خلاصه کتاب پاداش اثر دن آریلی در چکیدا / ترجمه کتاب payoff
خلاصه کتاب
پاداش
منطقِ پنهانی که به انگیزه‌ها شکل میده دن آریلی
۱۶ دقیقه
۶ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا حدیث میرفیضی
قبلا این کتاب رو به طور کامل خونده بودم و مرور با خلاصه خیلی خوب بود
chekida | چکیدا محمد مهدیزاده
خوب و قابل تأمل
chekida | چکیدا سایه اینانلو
خیلی خوب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم