خلاصه کتاب اعتماد به نفس کامل

چطور تصمیمات بهتری بگیریم؟
۲۷ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا لیدا شهبازی
عدم قطعیت ،عدم اعتماد به نفس میاره. و این دو باعث عدم اعتماد دیگران نسبت به شما میشه. قطعیت کامل وجود نداره،و در هر شرایطی باید محدوده ای بالاتر و پایین تر رو هم در نظر گرفت. تیم هایی با افراد با نقطه نظرات متفاوت ، به نتایج درست تری میرسن.
chekida | چکیدا محسن قهرمانی
از مجموعه چکیدا خیلی ممنونم که این امکان رو برای کسانی که به هر دلیل نمیتونن کتاب تهیه کنن فراهم کرده .به نظر حقیر امتیاز این کتاب از ده می‌تونه شش باشه
chekida | چکیدا رقیه بهزاد
اینکه اعتماد به نفس بیش از حد چقدر می‌تونه آسیب زننده باشه برام جالب بود. کتاب خوبی بود
خلاصه کتاب اعتماد به نفس کامل
خلاصه کتاب
اعتماد به نفس کامل
چطور تصمیمات بهتری بگیریم؟ دون مور
۲۷ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا لیدا شهبازی
عدم قطعیت ،عدم اعتماد به نفس میاره. و این دو باعث عدم اعتماد دیگران نسبت به شما میشه. قطعیت کامل وجود نداره،و در هر شرایطی باید محدوده ای بالاتر و پایین تر رو هم در نظر گرفت. تیم هایی با افراد با نقطه نظرات متفاوت ، به نتایج درست تری میرسن.
chekida | چکیدا محسن قهرمانی
از مجموعه چکیدا خیلی ممنونم که این امکان رو برای کسانی که به هر دلیل نمیتونن کتاب تهیه کنن فراهم کرده .به نظر حقیر امتیاز این کتاب از ده می‌تونه شش باشه
chekida | چکیدا رقیه بهزاد
اینکه اعتماد به نفس بیش از حد چقدر می‌تونه آسیب زننده باشه برام جالب بود. کتاب خوبی بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم