خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب اعتماد به نفس کامل

چطور تصمیمات بهتری بگیریم؟
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا korosh rezaii
عالی بود
chekida | چکیدا لی لا عبداله بیگی
مرسی خیلی خوب بود
خلاصه کتاب اعتماد به نفس کامل
خلاصه کتاب
اعتماد به نفس کامل
چطور تصمیمات بهتری بگیریم؟ دون مور
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا korosh rezaii
عالی بود
chekida | چکیدا لی لا عبداله بیگی
مرسی خیلی خوب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم