خلاصه کتاب اعتماد به نفس کامل

چطور تصمیمات بهتری بگیریم؟
۲۷ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۹
chekida | چکیدا Navid Ommi
عالی بود
chekida | چکیدا korosh rezaii
عالی بود
chekida | چکیدا zeynab hajivand
خوبه دستتون درد نکنه
خلاصه کتاب اعتماد به نفس کامل
خلاصه کتاب
اعتماد به نفس کامل
چطور تصمیمات بهتری بگیریم؟ دون مور
۲۷ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۹
chekida | چکیدا Navid Ommi
عالی بود
chekida | چکیدا korosh rezaii
عالی بود
chekida | چکیدا zeynab hajivand
خوبه دستتون درد نکنه
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم